• English
 • Farsi
 • Meny
  
  Programkalender
 • fredag 12 mars 07:15 PM , Doa-e-Komails
 • SMS og epost nyhetsbrev (bønnetider og moske programmet) abonnere

  Svar på artikkel I Utrop onsdag 08.06.2016 om Det Norske Imam Ali Senter

  torsdag 9 juni
  Svar på artikkel I Utrop onsdag 08.2016 om Det Norske Imam Ali Senter
  Svar på artikkel I Utrop onsdag 08.2016 om Det Norske Imam Ali Senter

  Svar på artikkel I Utrop onsdag 08.06.2016 om Det Norske Imam Ali Senter:  http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/30482

  Vi viser til artikkel i Utrop om «Kaffareh» i Islam (erstatning for mangel på fasting), og vil med dette orientere om følgende:

  1. Regler for fasting så som «Kaffareh» og «Zikat Fetrieh» er hentet ut av Koranen og Profetens Sunnah av de geistlige og lærde
  2. Dersom man er syk, ammer, er på reise eller lignende, og kan ikke faste av gyldige grunner, må man gjenoppta fasten på et annet tidspunkt. Hvis personen ikke kan gjenoppta fasten innen neste Ramadan (ett år), må han/hun i tillegg gi mat tilsvarende 750 g. hvetemel, hvete ris e.l. til de fattige som «Kaffareh» for hver dag han/hun ikke har kunnet faste. For den som ikke har fastet selvforskyldt og uten gyldig grunn, er det 60 ganger så mye i Kaffareh, altså i tillegg til å gjenoppta fastingen må han/hun betale de fattige 60 ganger 750 g hvetemel, hvete, ris eller lignende for hver dag.
  3. Verdien på Kaffareh (750 g. hvetemel og lignende) blir for hvert år fastsatt av de lærde. Omsatt til norske kroner, er dette fastsatt til 20 kroner.
  4. Man kan selv betale Kaffareh til de fattige direkte, eller man kan betale til de lærde som organiserer veldedighetsarbeid.
  5.  Ingen moske, imam eller lærd tvinger folk til å betale Kaffareh. Som alle andre saker i Islam, så er dette en privat sak, og det er opptil den enkelte individ hvorvidt han/hun vil betale eller gjennomføre oppgaven. De lærdes oppgave er å informerer folk om deres rettigheter og plikter ifølge Shari-loven.
  6. Det Norske Imam Ali senter ha tilbudt sine medlemmer om å hjelpe de for å videreformidle Kaffareh til de lærde. Til tross for dette, har Senteret inntil nå ikke mottatt noen form for Kaffareh fra sine medlemmer. De som vil betale Kaffareh, gjør det gjerne selv.
  7. Vi synes at artikkelen i Utrop er meget misvisende. Man prøver å fremstille moskeer som grådige organisasjoner som tjener på medlemmenes manglende evne til å faste! Saken fremstilles på en slik måte at de som ikke faster blir tvunget til å betale kr. 36000,- til moskeens bankkonto! Dette til tross for at vi helt klart og tydelig har skrevet i vår artikkel at det er opptil den enkelte å betale og igjen opptil den enkelte å bestemme hvem han/hun skal betale til.
  8. Vi synes også at det hele – i beste fall – er basert på en misforståelse når man ganger 1200 kroner med 30 dager, og får et så stort beløp som kr. 36000,- for hele måneden. Altså den som ikke faster uten å ha noen gyldig grunn, eller med andre ord ikke bryr seg om å faste, vil helt sikkert ikke bry seg om å betale Kaffareh heller! Det er ganske åpenbart.  Denne regelen er for de troende som normalt praktiserer islam, ber, faster, betaler Khoms m.m., men som av andre årsaker fra tid til annen kan bli forhindret fra det. Da snakker vi gjerne om 1 eller 2 dager i løpet av hele måneden. Gyldig eller ikke gyldig grunn er også en skjønnsvurdering!Det finnes mange situasjoner, hvor man kan ha en gyldig grunn til ikke å faste. La oss si et en kirurg kal gjennomføre flere operasjoner i løpet av en dag. Han kan være redd for å miste sin konsentrasjon under operasjonene, noe som kan gå utover liv og helse. Han er hverken syk, reisende eller ammer barn og faller derfor ikke inn under kategorien «gyldige grunner». Hensynet til folks liv og helse, taler imidlertid for at han skal slippe å faste da risikoen er for høy! Dette er et eksempel på tilpasning av islamske regler til moderne samfunn.Et annet eksempel er at en student som skal til eksamen i morgen. Hun er redd for å miste sin evne til å huske pga. fasten. Hun faller ikke inn under kategorien gyldige grunner. Så hvis hun ikke faster, må hun betale høyt beløp som Kaffareh. Men, hvis hun begynner dagen med å faste, og deretter avbryte fasten før eller under eksamen fordi kroppen eller hjernen ikke tåler mer, så er det fullt begrunnet og lovlig. Det er personen selv som kjenner sin kropp best, og som kan avgjøre hvor mye grensene skal tøyes!

  UANSETT, er alle regler i Islam basert på FRIVILLIGHET, PERSONLIG VALG og PERSONLIG SKJØNN! De samme prinsippene gjelder for absolutt alt, f.eks. «KHOMS» (islamsk skatt). Det finnes ingen skattekontor, ingen kemner eller skatteoppkrever! Det er personen selv som eventuelt føler det som oppgave å betale noe av sitt overskudd til felleskassen/fattigkassen og på den måten bidra til felleskapet.

  Det er åpenbart at hovedelementet i ovenstående regler er å hjelpe de fattige i felleskapet. Man skal i utgangspunktet ikke betale penger, men mat til de fattige! Om man ikke har anledning til å skaffe dem mat, må man betale tilsvarende. Det skal betales direkte til de fattige, og om dette ikke er mulig, så skal det gis til de som driver med veldedighetsarbeid.  Det skal altså ikke være noen unnskyldning for ikke å hjelpe de fattige.

  Allah ser på Ramadan som en god anledning til å motivere folk til å gi en hjelpende hånd til de fattige. Det er stort sett det Ramadan handler om. Du skal faste og sulte i mange timer, så du forstår hvordan de fattige har det.

  I så henseende, er det å bli beskylt for å lure inn penger til seg selv, meget seriøs og urettferdig påstand. Vi håper at Utrop forstår hva de har beskyldt oss for, og vil prøve å rette på det.

  Forrige :
  Hva er Shia?
  Neste :
  Svar på rapport utgitt av Utrop om moskeer i Oslo
  Skriv din kommentar