• English
 • Farsi
 • Meny
  
  Programkalender
 • fredag 12 mars 07:15 PM , Doa-e-Komails
 • SMS og epost nyhetsbrev (bønnetider og moske programmet) abonnere

  Hva er Shia?

  mandag 8 februar

   

  Hva er Shia?
  Hva er Shia?

  Ordet Shia betyr å følge og være tilhenger. Siden vi er tilhengere av Profeten Muhammad (S) og de tolv imamene etter ham, så blir vi kalt Shia 12-imami.

  Allah er vår ene og alene herre, og vår religion er Islam. Vår Gud har hverken kropp eller sted. Han er større enn det som tenkes kan, og langt fra tenkning og villfarelse, overlegen alt og kilden til all perfeksjon og all godhet. Allah skapte verden basert på rettferdighet og alt sammen i verden vurderes utfra hans rettferdighet.

  Skapelsen av menneskehet og universet og dets underverker er målrettet. Det er ikke mulig å tenke seg at all denne skapelsen skulle være forgjeves. I følge Koranen, All oss tilhører Alle, og til Ham skal vi vende tilbake (Bagharah 156). Da må det være en hensikt og et formål med livet og med det at vi kommer og går. Alle profeter som har kommet til menneskeheten og som har innført religioner har vært rettet mot samme formål. At mennesket skal forstå opprinnelsen og oppstandelsen, og oppnå formålet med skapelsen av menneskeheten og universet ved å ta riktige skritt i riktig retning.

  Derfor, tror vi på alle guddommelige profeter så som Adam, Noah, Abraham, Isak, Jakob, Jesus og til sist Muhammad (fred være med dem). Ingen kan være en Muslim med mindre han/hun tror på samtlige guddommelige profeter og skrifter. Å nekte en av dem, ville være det samme som å nekte alle, og dermed mangel på tro og på Islam. Akkurat på samme måte som vi tror på andre guddommelige skrifter, tror vi på Koranen som den siste og mest komplette skriften for menneskehetens rettesnor.

  I følge Shiamuslimske tro, er det ingen tvil om dommedagen. All menneskeheten vil oppstå med Guds vilje, og de må være ansvarlige for alle sine handlinger. Ingenting vil være skjult, ulønnet eller ustraffet da.

  Etter Profeten Muhammad (S) bortgang, skulle en imam utnevnt av Allah lede nasjonen. Basert på sunn fornuft og mange sitater og budskap i denne forbindelse, må dette være det eneste riktige. Muhammad (S) introduserte sin etterfølger helt fra starten av sin guddommelige misjon. Dette fortsatte helt til de siste dagene av hans liv. Et åpenbart eksempel på denne introduksjonen var Eid Qadir, da han Profeten var på vei tilbake fra siste pilegrimsreise (Hajj). Profeten introduserte Ali (A) som forleder og fører av alle muslimer, kvinner og menn. Så, Ali bin Abitaleb (fvmh) er den første Imam, deretter hans sønner fortrinnsvis Imam Hassan Mojtaba (A) og Imam Hossein (A). Etter Imam Hosseins martyrdom, fikk ni av hans generasjon ansvaret for guddommelig lederskap der Imam Mahdi (A) er den siste av denne rekkefølgen. Imam Mahdi (A) vil sammen med Jesus og noen av de store Guds profeter vende tilbake til jorden for å frelse menneskeheten og sikre rettferdighet i verden. Da vil gullalderen av jordens liv bli startet.

  Vi har spesiell respekt for mennesket i vår lære. Alle private og sosiale lover og moralske og religiøse påbud i Islam er for å oppdra og utvikle mennesket for å oppnå perfekt liv. Målet er utvikle seg fra slaveri og ydmykelse og fra å være tjener for andre til frihet og verdighet og til å være tjener av Allah den ene og alene Gud.

  På den annen side, enhver individ er ifølge shiamuslimsk perspektiv respektert som et fritt menneske. Imam Ali ibn Abitalib, fred være med ham sa: «Folk er to grupper, enten brødre som følger samme religion eller likeverdige mennesker (enten brorskap eller likeverd) » (9 53 Nahjolbalaghe). Derfor, har ingen rett til å fra rettighetene til folk. Menneskelivet er så respektert at det er poengtert tydelig Koranen; Hvis noen tar urettmessig livet til noen, vil det være det samme som å ha drept alle mennesker, og hvis noen redder et liv, vil det være det samme som å ha forårsaket gjenopprettelse av hele menneskeheten. (Maedeh vers 32).

  Siden alle skapelser er Guds skaperverk, er ethvert liv verdt og respektert, og det er ikke tillatt å utøve undertrykkelse og aggresjon mot noen skapelser. Dette er Imam Alis viktige budskap, der han sverger på å nekte å ta imot tilbudet om alle sju verdener, hvis han urettmessig må ta en skinnkorn fra en maur (224 Nahjolbalagheh).

  Beskyttelse av miljø og naturressurser, er en viktig oppgave for Shia lære. Imam Ali (A) i sin første tale etter at han startet sin misjon sier:

  «O mitt folk, frykt Gud for behandling av mennesker og steder. Alle dere er ansvarlige, og vil bli spurt om deres måte å behandle selv land og dyr.» (166 Nahjolbalagheh)

  Ekstravaganse, sløsing og ignorering av ens grenser i forbruk og multiplikasjon  og grådighet har ingen plass i Islam.

  Imam Sadek A (den 6. imamen) sier: «Den minste sløsing er å kaste matrester fra fatet eller vann fra glasset.» (Vasael al Shia).

  Vi fordømmer terror i vær lære. En viktig side ved vår historie er om Muslim ibn Aqil, Imam Husseins ambassadør. Hans sterke tro forhindret han fra å terrorisere sin fiende Ubayd Allah ibn Ziyad. Slik terror ville forandre Islams historie, eller i det minste hindre Ashura tragedien og massakren av Profetens barn. Tortur har ingen plass i islam. På anbefaling av Profeten og våre imamer, tilståelser under press og tortur er ikke gyldige.

  Fornærmelse av mennesker, urettferdighet og undertrykkelse av kvinner, barnemishandling, respektløshet overfor voksne, rasisme, sjåvinisme, åger, fattigdom produksjon, seksuell umoral m.m. avvises og fordømmes sterkt av vær lære. I stedet, god etikk, filantropi, hjelpe andre, respekt og beskyttelse av miljøet, respekt for kjernefamilien, respekt for barn, dyrebarhet av jenter og kvinner m.m. er sterkt anbefalt av Islam og Shia lære.

  Islamsk tilbedelse er den beste og enkleste måten å utvikle mennesket til det bedre og å nå kontakt med universets skaper.

  Bønn betraktes som den beste måten å nå nærhet til og kommunikasjon med Gud.
  Fasting i Ramadan er et tegn på dyp tro
  Hajj er avspeiling av monoteisme og tilbedelse av Gud, utvisning av det onde (satan) og symbol på forening av Islam.

  Zakat og påfølgende bidrag på ulike anledninger representerer Shia-Islams oppmerksomhet på et samfunn uten fattigdom

  Religion er i utgangspunktet for renslighet, både kroppslig og åndelig renslighet, renslighet i adferd, tale, gjerninger og tanker.

  Alt dette som ble nevnt i korthet, er den sanne Islam og sannheten i Islam og det kalles Shia-Islam. Alt annet er ikke Islam. Shia-Islam er lik den sanne Islam, og Islam er lik Shia. Etterfølgere av Shia-Islam er mennesker med sterk tro og integritet, snill og medfølende til andre som ikke er forenelige med voldelig adferd. Hele krefter er konsentrert om å tilfredsstille Allah, tjene menneskeheten og nå perfeksjon. Insisterer på rettferdighet og frihet, kjærlighet og lydighet, hengivenhet og oppofring av seg selv.

  Deres unike mønster er Imam Hussain hvis hans rop om rettferdighet, frihet og tilbedelse så vel som hans fossende blod er et rettesnor i evig tid

  Takk

   

  Forrige :
  Minnestund for martyren Sheikh Nimr Al-Nimr
  Neste :
  Svar på artikkel I Utrop onsdag 08.06.2016 om Det Norske Imam Ali Senter
  Skriv din kommentar