• English
 • Farsi
 • Meny
  
  Programkalender
 • fredag 12 mars 07:15 PM , Doa-e-Komails
 • SMS og epost nyhetsbrev (bønnetider og moske programmet) abonnere

  Norsk vigsel

  tirsdag 8 september
  Norsk vigsel
  Norsk vigsel

  Norsk vigsel
  Det Norske Imam Ali (A) Senter har fått bevilling fra Fylkesmannen for å gjennomføre norsk vigsel.
  Å inngå ekteskap eller vigsel er en offentlig handling som kan skje borgerlig eller kirkelig. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig. Partene kan si JA til hverandre med bare vigsler og forlovere til stede. Hos oss, kan ekteskap bare bli inngått mellom en kvinne og en mann.
  Fremgangsmåte for gjennomføring av norsk vigsel:
  Partene som skal gifte seg må fylle ut skjemaet «Erklæring fra brudefolkene»
  Partene må ha 2 forlovere, og de må fylle ut skjemaet «Forlovererklæring»
  Hvis en av partene skal endre navn, må han/hun også fylle ut skjemaet «Meldingsskjema for navneendring»

  Skjemaene skal signeres og sendes/leveres til Folkeregisteret.
  Folkeregisteret vil vurdere søknaden, og utstede «Prøvingsattest». Prøveattest er gyldig i 4 måneder. Det er Folkeregisteret som undersøker om de som vil gifte seg oppfyller vilkårene for ekteskap. Dette kan ikke vi gjøre.

  Partene tar med prøveattesten til oss sammen med gyldig legitimasjon (Pass/Førerkort/Bankkort), og vi vil gjennomføre norsk vigsel
  Vi signerer prøveattesten og sender skjemaet tilbake til folkeregisteret som registrerer vigselen i Norge
  Finn ditt lokale folkeregister
  Viktige punkter:
  Tidligere ekteskap
  Dersom noen av brudefolkene har vært gift tidligere, og folkeregisteret ikke har registret skilsmisse eller dødsfall, må personen legge fram bevis for at ekteskapet er opphørt. Utenlandsk skilsmissebevilgning eller dom må først godkjennes av fylkesmannen. Den som har vært gift, og som levde i formuefellesskap da ekteskapet opphørte, må i visse tilfeller ha erklæring fra tidligere ektefelle om status i skiftet.
  Utenlandske statsborgere
  En utenlandsk statsborger som ikke er fast bosatt i Norge må framlegge attest fra offentlige myndigheter i hjemlandet som beviser at det ikke er noe til hinder for at det blir inngått ekteskap («single-attest»). I tillegg er det nødvendig med dokumentasjon på oppholdstillatelse hvis man ikke allerede har arbeidstillatelse, oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse.

  Forrige :
  Private seremonies
  Neste :
  Arrangementer
  Skriv din kommentar